Erikoisbetonit vaativiin kohteisiin

Erikoisbetonit ovat nimensä mukaisesti betonia jossa on erikoisominaisuuksia. Erikoisbetonia käytetään kohteissa joissa vaaditaan lämmön tai rasituksen kestävyyttä, valuominaisuuksia tai väriä.

Juotosbetoni

Juotosbetoni on tarkoitettu vaikeisiin ohuisiin ja sokkeloisiin betonoitaviin kohteisiin mm.

  • Valuharkoista valmistetut rakenteet
  • Elementtien pysty- ja vaakasaumat
  • Tiheästi raudoitetut rakenteet

Vesitiivis betoni

Vesitiiviin betonin valmistus on ammattimiesten hommaa. Betonoinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota betonin riittävään tiivistämiseen ja rakenteiden paksuuteen sekä muotoon. Lopputuloksena on standardien mukainen vesitiivis betoni!

Betonin lisäaineet

Betonin lisäaineilla saadaan paljon erilaisia ominaisuuksia aikaan.

  • Betonin sitoutumisaikaan vaikuttavat kiihdyttimet ja hidastimet.
  • Betonin kutistumaan voidaan vaikuttaa kutistumanestoaineilla.
  • Betoni saadaan täyttämään koko valettava tila paisuttimilla.

Erikoisbetoni antaa rakentamiselle siivet – Voit toteuttaa betonilla sen mikä ennen olisi ollut mahdotonta.